Zorg- en buurtboerderij Meander is gelegen in Kapellen en maakt deel uit van Rotonde vzw.

Rotonde vzw is sinds 1974 ondernemend in de zorg voor personen met een ondersteuningsnood en is erkend als vergunde zorgaanbieder door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Rotonde biedt woonondersteuning, dagondersteuning en individuele ondersteuning in Brasschaat, Kapellen, Stabroek, Antwerpen en Schoten.

Op zorg- en buurtboerderij Meander kan je terecht voor dagondersteuning en individuele ondersteuning met focus op arbeid, beleving, educatie, recreatie en therapeutisch paardrijden.
We richten ons met dit aanbod op volwassenen met een zorgvraag maar ook kinderen, jongeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers kunnen op Meander deelnemen aan allerlei activiteiten en evenementen.