Meander is een plek waar je jezelf kan zijn, waar je je talenten kan inzetten en plezier kan beleven in het werk dat je doet.
We werken samen, met gepaste nabijheid van begeleiders en volgen jouw persoonlijke ontwikkeling.

Dit doen we in een groene, natuurlijke omgeving met respect voor alles wat groeit en bloeit.
We werken biologisch en zo duurzaam mogelijk.
Alle gewassen die we verbouwen en verwerken consumeren we zelf, waarbij we zo min mogelijk restproducten achterlaten.
We leven mee met de seizoenen en stellen ons open voor geïnteresseerden en de buurt.
We stimuleren de inclusieve samenleving door actief samenwerkingsverbanden op te zoeken.

Rotondewaarden

Verder werkt Meander volgens de 4 Rotondewaarden die ons typeren als organisatie.

Betrokkenheid: We zijn betrokken bij de maatschappij en bij elkaar. Daardoor geeft iedereen het beste van zichzelf. We stimuleren en ondersteunen om mee te denken, deel te nemen en initiatief te nemen.

Oog voor het individu: We zijn een warme en menselijke organisatie waar iedereen zichzelf mag zijn. We zien elkaars eigenheid als een meerwaarde. We hebben oog voor talent, vragen en noden. We denken vanuit mogelijkheden.

Open communicatie: Wij communiceren open en duidelijk. Wij gaan in gesprek met elkaar, we luisteren en investeren zo in fijne samenwerkingsrelaties.

Zelfontplooiing: Iedereen krijgt de kans zich te ontplooien. Cliënten en medewerkers ontdekken en ontwikkelen hun talenten en mogelijkheden. Ook als organisatie groeien we samen met onze belanghebbenden.