Zorgboerderij Meander is een plek waar je jezelf kan zijn, waar je je talenten kan inzetten en plezier kan beleven in het werk dat je doet.
Je werkt er samen met anderen, volgens jouw persoonlijke ontwikkeling en met gepaste nabijheid van begeleiders.

Op Meander kom je terecht in een groene, natuurlijke omgeving en deel je het respect voor alles wat groeit en bloeit.
De boerderij werkt biologisch en zo duurzaam mogelijk.
Alle gewassen die verbouwd en verwerkt worden zijn voor eigen consumptie, waarbij zo min mogelijk restproducten worden achterlaten.
Het leven op Meander volgt het ritme van de seizoenen en de werking staat open voor geïnteresseerden en de buurt.
Door actief samenwerkingsverbanden op te zoeken stimuleert Meander de inclusieve samenleving.

Rotondewaarden

Verder werkt Meander volgens de 4 Rotondewaarden:

Betrokkenheid: “We zijn betrokken bij de maatschappij en bij elkaar. Daardoor geeft iedereen het beste van zichzelf. We stimuleren en ondersteunen om mee te denken, deel te nemen en initiatief te nemen.”

Oog voor het individu: “We zijn een warme en menselijke organisatie waar iedereen zichzelf mag zijn. We zien elkaars eigenheid als een meerwaarde. We hebben oog voor talent, vragen en noden. We denken vanuit mogelijkheden.”

Open communicatie: “Wij communiceren open en duidelijk. Wij gaan in gesprek met elkaar, we luisteren en investeren zo in fijne samenwerkingsrelaties.”

Zelfontplooiing: “Iedereen krijgt de kans zich te ontplooien. Cliënten en medewerkers ontdekken en ontwikkelen hun talenten en mogelijkheden. Ook als organisatie groeien we samen met onze belanghebbenden.”