Voor intensievere en dus niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (n-RTH) heb je een persoonsvolgend budget (PVB) nodig. 

Het PVB wordt toegewezen door het VAPH.

Om een PVB aan te vragen, moet je verschillende stappen doorlopen:

Stap 1: Dossier bij het VAPH

Check op mijn.vaph.be of je al een dossier bij het VAPH hebt.

Heb je een dossier? Contacteer dan het vermelde multidisciplinair team.

Heb je geen dossier? Start dan de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget.
In dit plan geef je in verschillende delen informatie over jezelf en je huidige situatie.
Je kan dit ondersteuningsplan zelf of met hulp van bijvoorbeeld een dienst ondersteuningsplan (DOP) indienen bij het VAPH.
Alle info en benodigde documenten kan je terugvinden op de website van het VAPH.
Het VAPH controleert vervolgens jouw ondersteuningsplan.
Indien het VAPH akkoord gaat, vervolledigt een multidisciplinair team je aanvraag.

Stap 2: Zorg in afwachting van een persoonsvolgend budget

De procedure om een PVB aan te vragen duurt soms lang.
Je kan daarom alvast beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp en/of reguliere diensten.

Stap 3: Toewijzing van een PVB en de terbeschikkingstelling

Na de aanvraag stuurt het VAPH een brief ‘toewijzing van een PVB’.
Deze brief geeft meer informatie over je rangschikking op de wachtlijst, je toegewezen prioriteitengroep, budgetcategorie en registratiedatum.
Je hebt 30 dagen om hierop te reageren als je aanpassingen wilt.

Stap 4: Terbeschikkingstelling van het budget

Wanneer je bovenaan de wachtlijst komt, ontvang je een brief ‘terbeschikkingstelling van het budget’.
Ook nu heb je 30 dagen om te reageren als je aanpassingen wenst.

Stap 5: Contacteer een zorgaanbieder

In deze laatste fase kan je contact opnemen met Rotonde om de mogelijkheden rond ons aanbod te bespreken.

 

Voor meer info over n-RTH en het PVB kan je terecht op de VAPH-website.