Voor een beperkte ondersteuning hoef je geen aanvraag in te dienen bij het VAPH.

Je kan onmiddellijk beroep doen op de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) van Rotonde.

Hiervoor moet je aan deze 5 voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een (vermoeden van een) handicap.

  • Je bent jonger dan 65 jaar. Ben je al erkend als persoon met een handicap door het VAPH? Dan speelt je leeftijd geen rol.

  • Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Je hebt nog geen budget van het VAPH (persoonlijke-assistentiebudget of persoonsgebonden budget).

  • Je krijgt nog geen ondersteuning via Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM), Multifunctionele Centra (MFC) of intensieve thuisbegeleiding.

Deze RTH kan je combineren met het basisondersteuningsbudget (BOB)
Dit is een vast bedrag per maand dat door de zorgkas wordt uitbetaald.
Het BOB wordt toegekend aan personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood die reeds lang wachten op ondersteuning.

Voor meer info over RTH kan je terecht op de VAPH-website.