Giften

Giften voor zorgboerderij Meander van Rotonde vzw zijn van harte welkom.
Je kan de werking steunen door een storting te doen op één van volgende rekeningnummers met vermelding "gift Meander":

IBAN: BE43 2200 3219 0801 (BNP Paribas Fortis)
BIC: GEBABEBB

IBAN: BE92 4151 0950 4123 (KBC)
BIC: KREDBEBB

Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar, zet in vermelding 'gift Meander, fiscaal attest gewenst'.

Samenwerking

Meander staat open voor diverse vormen van samenwerking op de zorgboerderij vanuit het idee van een win-win situatie voor alle deelnemende en/of organiserende partners.
Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
Via onderstaand filmpje kan je alvast kennismaken met een aantal mogelijkheden.

Legaten en duo-legaten

Rotonde vzw is gemachtigd om legaten en duo-legaten te aanvaarden.
Via een testament kan je een bedrag of bezittingen nalaten aan Rotonde.
In je testament kan je een tweede begunstigde, namelijk een vzw, aanwijzen. Deze vzw moet dan de successierechten betalen van de eerste begunstigde. Zo kan die begunstigde een groter bedrag overhouden bij het erven. Dit systeem is voordelig wanneer erfgenamen hoge successierechten moeten betalen of wanneer de erfenis een zeer groot vermogen betreft.
Voor meer informatie, neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.