Onder de slogan "Zorg voor mens, zorg voor dier, het zit in onze natuur" brengen we op Meander 3 centrale thema's samen:
zorg, boerderij en buurt. We doen dat op een duurzame manier en volgens de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zorg

We stellen onze boerderij open voor mensen met een zorgvraag zoals een mentale en/of fysieke beperking, een arbeidshandicap, psychosociale problemen of andere beperkingen die het dagelijks functioneren belemmeren.
Op onze boerderij verlenen we zorg op maat.

Boerderij

We organiseren diverse activiteiten in een groene, natuurlijke boerderijomgeving: moestuinbeheer, ambachtelijke ateliers, dierenverzorging, productverwerking, natuurbeheer en therapeutisch of aangepast paardrijden.

Buurt

We gaan voor lokale verankering en inbedding van onze boerderij in de buurt. We investeren mee in buurtwerking, het lokale verenigingsleven, scholen, enzovoort. Ook vrijwilligers uit de buurt zijn actief op onze boerderij.