Zorgboerderij Meander brengt met haar missie "Zorg voor mens, zorg voor dier, het zit in onze natuur" 3 centrale thema's samen: zorg, boerderij en buurt. Dat gebeurt op een duurzame manier en volgens de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zorg

De boerderij staat open voor mensen met een beperking, een arbeidshandicap, psychosociale problemen of andere beperkingen die het dagelijks functioneren belemmeren.
Meander biedt zorg op maat.

Boerderij

Alle activiteiten vinden plaats in een groene, natuurlijke boerderijomgeving: moestuinbeheer, ambachtelijke ateliers, dierenverzorging, productverwerking, natuurbeheer en therapeutisch of aangepast paardrijden.

Buurt

Lokale verankering en inbedding van de boerderij in de buurt staat centraal.
Meander investeert in haar buurtwerking, het lokale verenigingsleven, scholen, enzovoort.
Ook vrijwilligers uit de buurt zijn actief op de boerderij.