tegel+handen+site.jpg

Ontstaan

De geschiedenis van Meander brengt ons terug naar het jaar 1974 en de oprichting van Sterrenhuis vzw. Sterrenhuis vzw is vandaag beter bekend als Rotonde vzw, sinds de fusie tussen Sterrenhuis en De Vluchtheuvel in 2005. 

P1010436.JPG


Kleinschalig boerderijproject

Al van bij de opstart van Sterrenhuis vzw werd gekozen voor een kleinschalig boerderijproject. Het verzorgen van dieren en tuinieren bleken immers zinvolle dagbesteding voor cliënten. Ook na de verhuis van Kapellen naar Brasschaat in 1976 werden die boerderijactiviteiten dus voortgezet.

Sterhoeve

In 1980 stelde vzw Schoner Leven haar domein van 3,5 hectare in Kapellen ter beschikking. Louis Wuyts, toenmalig groepschef van Sterrenhuis vzw en Jos Naegels, destijds lid van de Raad van Bestuur, besloten om hun schouders onder het uitbreidingsproject te zetten. Kleinschalig, professioneel, ambachtelijk en volgens de mogelijkheden van de cliënt waren de belangrijkste sleutelwoorden van het nieuwe project Sterhoeve.

geheugenkaart Sterhoeve 322.jpg

Nieuw dagcentrum

Na enkele jaren pionierswerk kwam het project in 1987 in een stroomversnelling.
Sterhoeve kreeg een erkenning als dagcentrum en tijdens de jaren die erop volgden bleef het aantal cliënten stijgen (12 cliënten in 1987, 40 cliënten in 1996).
De accommodatie werd verder uitgebouwd, met de ingebruikname van het hoofdgebouw in 1993 als hoogtepunt.
Sterhoeve kreeg met dit hoofdgebouw nieuwe ambachtelijke ateliers, een refter, een keuken, sanitair en een omkleedruimte voor de binnenploeg.
Het project draaide op volle toeren.

Zorg- en buurtboerderij Meander

Na de gloriejaren werd het tijd voor een grondige evaluatie.
In navolging van deze evaluatie is Rotonde in 2008 gestart met het verbredend project zorg- en buurtboerderij Meander.
Vanaf dat moment werd het dagcentrum Sterhoeve een onderdeel van het groter geheel Meander.
Op deze manier kwam er ruimte voor vernieuwingen en een meer inclusieve werking met nieuwe activiteiten zoals natuurbeheer, natuurlijk snoezelen, therapeutisch paardrijden, kamperen, meewerken in het Vogelopvangcentrum en nog zoveel meer.

Luchtfoto Meander.png

En nu?

Vandaag werkt zorgboerderij Meander samen met partners uit verschillende sectoren. Dit zorgt voor een waardevolle diversiteit in activiteiten en doelgroepen.
Vrijwilligers, mensen met een beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vullen elkaar wonderwel aan.
Meander gelooft meer dan ooit in de kracht van het project en blijft ijverig verder werken aan een mooie toekomst voor de zorg- en buurtboerderij.